Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Asystent rodziny

 Zgodnie z ( Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r), o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na wsparcie w miejscu zamieszkania. Wsparcie to polega na pomocy poprzez asystenturę rodziny: wsparcie diagnostyczne, psychiczne i emocjonalne.

 

Asystent rodziny - podejmuje działania mające na celu diagnozowanie problemów rodzin objętych pieczą asystenta, oraz pomoc w ich rozwiązywaniu. Opracowuje i realizuje plan pracy z rodzina w ścisłej współpracy z rodziną, jej członkami i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Prowadzi dokumentacje pracy z rodziną objęta pieczą asystenta.

 

Zadaniem asystenta jest :

 • Diagnozowanie problemów poprzez wejście w środowisko rodzinne, rodziny objętej piecza asystenta

 • Wspieranie aktywności społecznej, oraz zawodowej poprzez prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym z zakresu opieki nad dziećmi, wychowania, dbania o zdrowie członków rodziny,

 • Udzielanie rad z zakresu prawidłowego gospodarowania budżetem, oraz posiadanymi dobrami.

 • Pomoc w rozkładaniu prac na rzecz domu na wszystkich członków rodziny.

 • Wskazywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w społeczeństwie, oraz podejmowania ról społecznych.

 • Pomoc i poradnictwo z zakresu rozwiązywania problemów. Udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez instytucje rządowe samorządowe i miejskie.

 • Zapobieganie negatywnym zjawiskom

 • Współpraca z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.

 • Okresowa ocena wyników pracy z rodziną

 • Ocena po zakończeniu pracy z rodziną.