Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Zespół Interdyscyplinarny

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 125 w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego Pobierz
Niebieskie Karty - procedura Pobierz
Załącznik do Niebieskiej Karty Pobierz